Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hr
Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hrPutovanje je najljepši poklon

Poklonite Kompasovo putovanje!

Darujte Kompasov bon, Vašem poslovnom partneru, mladencima, slavljenicima, ljubavi, prijatelju….
U odgovarajućoj vrijednosti, prema Vašoj želji.
Kompas će se pobrinuti za sve ostalo – rezervirati i organizirati putovanje i pobrinuti se da Vaš poklon bon bude Vaša najbolja odluka!