Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hr
Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hrKompas Zagreb d.d.

Kompas Zagreb d.d. turistička agencija je prva hrvatska putnička agencija registrirana kao dioničko društvo 1991. godine.

Poslovnice se nalaze u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i Čakovcu, a agencija se bavi svim vrstama turističkih aranžmana i poslova te prodajom putnih dokumenata i zrakoplovnih karata. Pored direktne prodaje, aranžmane Kompas Zagreb moguće je uplatiti i putem ovlaštenih subagenata u inozemstvu i svim većim hrvatskim gradovima. Plaćanje svih aranžmana moguće je u više obroka. Primaju se kreditne kartice: Amex, Diners, Visa i Mastercard.

Kompas Zagreb je predstavnik vodeće portugalske zrakoplovne tvrtke TAP Portugal za Hrvatsku i Sloveniju i predstavnik najveće ukrajinske zrakoplovne kompanije Ukraine International Airlines za Hrvatsku, sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Andrije Hebranga 34.

Usmjerenost prema kvaliteti službeno je potvrđena 28.4.2014. od strane Lloyd's Register Quality Assurance, dobivanjem certifikata za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015.

SJEDIŠTE

Kompas Zagreb d.d. turistička agencija
Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb
tel. 01 4882 500
e-mail: kompas@kompas.hr

ID kod: HR-AB-01-080158822

Matični broj: 3724182
Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080158822
OIB 92104669091


Iznos temeljnog kapitala: 2.979.200,00 kuna, uplaćen u cijelosti
, podijeljen na 14896 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 200,00 kuna.

Predsjednica Nadzornog odbora: Zdenka Bolanča
Predsjednik Uprave: Roman Reicher
Članovi Uprave: Matko Bolanča, Suzana Košćak, Emina Marušić

Kunski idevizni račun: HR1124840081100514524
kod banke Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, Zagreb, Hrvatska, SWIFT RZBHHR2X


Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije:
Ministarstvo tuizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb
e-mail: turisticka.inspekcija@mint.hr