Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hr
Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hrAffiliate uvjeti

Mogućnost ONLINE zarade!                            Affiliate Signup            Affiliate Login

Želite zaraditi a Imate internet stranicu, portal, blog, pretraživač, forum, top-listu?
Pružamo Vam mogućnost ostvarivanja prihoda od svake prodaje kompas.hr aranžmana koju je napravio gost koji je došao na kompas.hr web putem Vašeg site-a.

Mi Vam omogućujemo...
•    proviziju za svaku prodaju u iznosu od 6-10% ovisno o godišnjem prometu
•    točne statistike s evidencijom broja posjetitelja, rezervacija i iznosa
•    vrhunsku korisničku podršku tijekom cijele godine za Vaše online posjetitelje
•    višejezične linkove koji omogućuju promociju na više tržišta i povećaju mogućnost zarade
     ... pročitajte više u našim općim uvjetima.

Kome je namijenjen kompas.hr affiliate program?
Vi ste webmaster, iskusni surfer, marketinška agencija ili poznavatelj internet marketinga? Kompas.hr affiliate mogu koristiti svi koji imaju internet stranicu, portal, blog, pretraživač, forum ili top-listu,... i svi koji imaju želju da zarade i maksimiziraju učinak svog weba!

Za više informacija, pošaljite nam e-mail na affiliate@kompas.hr


KOMPAS.HR AFFILIATE PROGRAM

OPĆI UVIJETI AFFILIATE PROGRAMA

UGOVOR
Ugovor se sklapa između turističke agencije Kompas Zagreb d.d. sa sjedištem na adresi Ede Murtića 4, HR-10000 Zagreb (u nastavku: Kompas.hr) i pravne osobe koja je vlasnik Internet stranica, te koja preko online pristupnice unese svoje podatke za sudjelovanje u Kompas.hr affiliate programu (u nastavku: affiliate partner). Ispunjavanjem online prijave affiliate partner u potpunosti prihvaća uvjete ovog ugovora. Ugovorom se definiraju uvjeti sudjelovanja, kao i prava i obveze sudjelovanja u affiliate programu.

MEĐUSOBNI ODNOSI UGOVORNIH STRANA
Ovaj ugovor ne predstavlja agencijsku B2B suradnju te affiliate partner ne dobiva ovlasti za prezentaciju Kompas.hr usluga koje nisu definirane ovim ugovorom. Kompas.hr zadržava apsolutno sva prava vezana uz ime tvrtke, oznake tvrtke, logotip, tekst i ostale grafičke elemente i intelektualna prava.
Usluge koje su definirane ovim ugovorom su aranžmani gdje je Kompas.hr glavni organizator (isključene zrakoplovne karte i ulaznice).

SUDJELOVANJE U KOMPAS.HR AFFILIATE PROGRAMU
Pravo sudjelovanja ima svaka pravna osoba koja ima vlastite internet stranice. Affiliate partner postaje se trenutkom dodjele podataka za pristup (korisničko ime + lozinka). Za dobivanje korisničkog imena i lozinke - potrebno je ispuniti Kompas.hr affiliate online pristupnicu. Nakon online upisa traženih podataka affiliate partneru se dodjeljuje korisničko ime i lozinka ukoliko zadovoljava Kompas.hr uvjete za pristupanje u affiliate program.
Affiliate partner koristi affiliate program za preuzimanje kodova koje postavlja na svoje web stranice kako bi preusmjerio posjetitelje na stranice www.kompas.hr.
Ulazak u affiliate program je omogućen svim internet stranicama koji u sebi ne uključuju sljedeće sadržaje:
•    erotiku i pornografiju, nasilje, bilo koji oblik diskriminacije (religijsku, nacionalnu, rasnu, spolnu...)
•    ilegalne aktivnosti (“warez”), koji na bilo koji način ugrožavaju intelektualna vlasništva i prava
•    upotreba “spyware” i dialer automatskih skripti, te ostalih malicioznih skripti koje ugrožavaju privatnost korisnika i u svom radu ne koriste: spam metode oglašavanja (masovno slanje e-mailova, masovno postanje po news grupama, knjigama gostiju...)
•    ostale stranice koje kompas.hr iz bilo kojeg razloga smatra nepodobnim za korištenje affiliate programa

Kompas.hr ima pravo u svakom trenutku affiliate partneru uskratiti pravo sudjelovanja u affiliate programu ukoliko tijekom redovne provjere affiliate partner stranice ustanovi postojanje bilo kojeg od gore navedenog elementa. Partner čiji zahtjev za primanjem u affiliate program bude odbijen, kao i partner koji je naknadno isključen iz programa, ima pravo ponovno podnijeti zahtjev za uključenjem u affiliate program, nakon što su otklonjeni sadržaji koji su bili prepreka ulasku, odnosno razlog naknadnom isključenju iz affiliate programa.

NAČINI POVEZIVANJA INTERNET STRANICA
Povezivanje Kompas.hr i affiliate partnera ostvaruje se uz pomoć linka s affiliate URL-om koji se može nalaziti na:
a) riječi
b) banneru
c) slici
d) B2C frame-u
a koji može linkati na unaprijed definirane stranice od strane Kompas.hr (main page, odredišta, proizvod, objekt itd.). Izradu grafičkih oblika povezivanja partner stranica Kompas.hr preuzima na sebe i to na način da affiliate partner preuzima gotove bannere i affiliate URL-ove sa zasebne cjeline kojoj pristupa sa svojom jedinstvenom affiliate lozinkom.

Bitno je affiliate URL koristiti u izvornom formatu, jer će i najmanja promjena u dodijeljenom linku uzrokovati neispravno funkcioniranje affiliate programa, te se onda ne mogu garantirati ispravni podaci vezani uz praćenje prometa affiliate partnera.
Affiliate partner dužan je svoju jedinstvenu affiliate lozinku čuvati i ne prenositi ju trećim osobama. Affiliate partner snosi odgovornost za štetu uzrokovanu nečuvanjem svoje jedinstvene affiliate lozinke.

EVIDENCIJA PROMETA I VISINA PROVIZIJE
Ispunjavanjem online pristupnice affiliate partner dobiva svoje korisničko ime i lozinku s kojom pristupa affiliate računu u dijelu Kompas.hr stranica. Unutar svog računa, affiliate partner ima kompletan uvid u broj posjetitelja, realizirane rezervacije, ukupno ostvareni promet te evidenciju affiliate isplata.

Provizija se isplaćuje u obliku % (postotka) ovisno o vrijednosti osnovne usluge rezervacije.
Vrijednost osnovne usluge rezervacije znači vrijednost osnovne usluge bez doplata ili boravišne pristojbe te je PDV uključen u iznos provizije. Svaka rezervacija realizirana od strane preusmjerenog posjetitelja je evidentirana unutar računa affiliate partnera. Ispravnost podataka unutar računa osigurava se korištenjem third-party software komercijalnog licenciranog rješenja. Affiliate partner može zatražiti dodatne informacije o samom software rješenju ukoliko ima dodatnih pitanja vezano za ispravnost obračuna te je Kompas.hr dužan dostaviti odgovor unutar 10 radnih dana.

PREDNOST KOMPAS.HR AFFILIATE PROGRAMA
Nalazi se u naprednom softveskom načinu evidencije i obrade uplata koja osim klasične 24 satne online naplate i autorizacije kreditnom karticom obuhvaća SVE načine plaćanja od strane gosta; (SWIFT doznaka, gotovina …) koje obrađuju djelatnici Kompas.hr Call centra. Na takav način affiliate dobiva unutar svog online računa potpun “real - time” podatak o ostvarenoj prodaji i proviziji u trenutku naplate usluge od stranice gosta. Kompas.hr Call centar u potpunosti ima obvezu preuzimanje cjelokupne komunikacije s gostom u segmentu odgovora na upite, pružanju informacija, potvrde rezervacije, naplata, storna te eventualnih reklamacija.

KOMPAS.HR travel AFFILIATE program provizije
Affiliate partner ostvaruje proviziju po realiziranoj rezervaciji i to nakon što gost završi korištenje usluge tj. kad više ne postoji mogućnost storna (otkazivanja). Provizija se obračunava samo na osnovnu uslugu tj. neće se obračunavati na iznos boravišne pristojbe i na iznose raznih doplata kao npr. doplata za dječji krevetić, za kućne ljubimce, za zrakoplovne pristojbe, za putna osiguranja... Provizija se odobrava samo i isključivo za kupnju aranžmana gdje je Kompas.hr glavni organizator, te se ne odobrava za kupnju zrakoplovnih karata i ulaznica.
Postotak provizije utvrđuje se ovisno o statusu partnera u trenutku isplate provizije i to na sljedeći način:

START PARTNERI – koji su ukupno ostvarili manje od 80.000,00 EUR prometa u obračunskoj godini, ostvaruju proviziju od 6%.
MEDIUM PARTNERI – koji su ukupno ostvarili više od 80.001,00 EUR prometa u obračunskoj godini ostvaruju proviziju od 7%.
LARGE PARTNERI – koji su ukupno ostvarili više od 200.001,00 EUR prometa u obračunskoj godini ostvaruju proviziju od 8%.
XLARGE PARTNERI – koji su ukupno ostvarili više od 300.001,00 EUR prometa u obračunskoj godini ostvaruju proviziju od 10%.

U slučaju da se nenamjernom pogreškom affiliate partneru isplati provizija za rezervaciju koja je stornirana, Kompas.hr će sljedeću isplatu umanjiti za vrijednost provizija storniranih rezervacija neće isplatiti provizije za tu rezervaciju. Affiliate partner će biti obaviješten o tome te će po zahtjevu na uvid dati dokumentaciju koja dokazuje storno.

Obračunska godina označava period od primitka affiliate url-a od strane Kompas.hr + 12 mjeseci. Npr. ukoliko je affiliate url primljen 19.06.2011. godine, obračunska godina vrijedi do 19.06.2012. godine te 20.06.2012. godine počinje nova obračunska godina te se isplaćuju sve provizije za prošlu godinu i nanovo počinje izračun prometa od 0 kn. Ukoliko affiliate partner ne izda fakturu 14 dana po završetku obračunske godine kompas.hr će smatrati da se affiliate partner odrekao provizije. Ujedno, affiliate partner je dužan ispostaviti fakturu do 15.1. svake godine za prošlu kalendarsku godinu. Ukoliko affiliate partner ne izda fakturu do 15.1. po završetku kalendarske godine kompas.hr će smatrati da se affiliate partner odrekao provizije iz prošle kalendarske godine.

ISPLATE PROVIZIJA
Affiliate partner koji je pravna osoba, obrtnik ili osoba koja obavlja samostalnu profesionalnu djelatnost dužan je ispostaviti fakturu na temelju koje Kompas.hr isplaćuje proviziju u roku od 30 radnih dana. Affiliate partner ugovorom preuzima na sebe obvezu plaćanja pripadajućih poreza državi, te Kompas.hr ne snosi odgovornost za eventualno neplaćanje pripadajućih poreza državi od strane affiliate partnera. Minimalni iznos za isplatu iznosi 150 EUR. Kompas.hr i affiliate partner plaćaju svako svoje troškove transfera novca u banci ukoliko se radi o deviznim isplatama provizije. Eventualne reklamacije na isplaćeni iznos, affiliate partner dužan je podnijeti pismenim putem unutar osam (8) dana od isplate provizije. Naknadne reklamacije neće se uzeti u obzir.

IZMJENE ODREDBI I TRAJANJE UGOVORA
Kompas.hr zadržava pravo na mijenjanje dopunjavanje ovih Općih uvjeta sukladno svojim potrebama bez potrebe prethodne obavijesti affiliate partnera. Promjene ugovora stupaju na snagu njihovom objavom na webu Kompas.hr, a saznanje o izvršenim promjenama affiliate partner dobiva redovitim pregledavanjem Kompas.hr internet stranica. Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme od trenutka odobrenja internet stranica affiliate partnera od strane Kompas.hr. Ovaj ugovor, bez prethodnih objašnjenja, može raskinuti bilo koja od uključenih strana.

ZAVRŠNE ODREDBE
Kompas.hr ne odgovara za štete vezane uz neobračunavanje PROVIZIJE, ukoliko bi se ispostavilo da je do toga došlo zbog nestručnog rukovanja affiliate URL-om ili zbog eventualnih brisanja cookie-ja od strane posjetitelja. Posjetiteljima koji dođu putem stranica affiliate partnera cookie vrijedi 180 dana. Kompas.hr ne odgovara za štetu uzrokovanu greškom u radu servera, nestanka električne energije, vremenskim nepogodama i slučajevima "više sile". Kompas.hr ne odgovara za štetu nanesenu affiliate partner site-u, a za koju bi se dokazalo da je proizišla iz članstva u affiliate programu. Kompas.hr ne odgovara za pogrešne izračune cijene i provizija nastale zbog „štamparske greške“ na stranicama www.kompas.hr ili unutar framea.

NADLEŽNOST SUDA
Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove i nesporazume uzrokovane ovim ugovorom rješavati međusobnim dogovorom. Ukoliko sporazumno rješenje ne bi bilo moguće postići određuje se nadležnost stvarno nadležnog suda Trgovačkog suda u Zagrebu.