Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hr
Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hrIzjava o zaštiti osobnih podataka

  • Slanjem upita izričito izjavljujem da sam Kompasu dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih isti koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s Kompasom.
  • To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju putovanja ugovorenog između mene i Kompasa.
  • Izričito dozvoljavam Kompasu da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inozemstvu.
  • Suglasan/na sam da Kompas, u skladu s gore navedenim uvjetima, koristi moje osobne podatke dvije godine.