Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hr
Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hrOpće informacije - odmor na Jadranu

Cijene i smještaj

Sve cijene su navedene u kunama. Preračunate su prema važećem tečaju za Eur na dan 1.2.2018. Ukoliko bi u međuvremenu došlo do većeg odstupanja tečaja (više od 2%) ili promjene cijene od strane organizatora smještaja, Kompas.hr pridržava pravo promjene cijene. U tom slučaju doći će do preračuna prema novom tečaju samo neuplaćenog dijela aranžmana.

Cijene su izražene po osobi za smještaj u hotelskim i drugim sobama dok je za smještaj u apartmanu cijena izražena po smještajnoj jedinici (apartmanu), ukoliko nije drugačije navedeno.
Odstupanja od navedenog pravila posebno su naznačena, a dodatne informacije i objašnjenja možete dobiti na svim prodajnim mjestima.

Molimo Vas da se pridržavate navedenog broja osoba po apartmanu, jer za svaku osobu koja nije navedena na putnim dokumentima (prema uvjetima predviđenima po cjeniku) vlasnik apartmana ima pravo naplatiti troškove na licu mjesta, po cijenama koje su važeće na licu mjesta, odnosno ima pravo odbiti smještaj „viška” osoba u apartmanu. U smještajne jedinice ulazite nakon 16 sati (ukoliko nije drugačije navedeno), a napuštate ih do 10 sati (ukoliko nije drugačije navedeno).

Podaci o objektima u opisima su informativnog karaktera i autorizirani su od strane davatelja usluge. Kompas.hr ne odgovara za eventualna odstupanja.
Minimalni boravak u cjenovnim tablicama podrazumijeva najmanji broj noći za koji je primjenjiva jedinična cijena po danu istaknuta u cjenovnoj tablici. Boravci kraći od minimalnih mogući su na upit ovisno o raspoloživosti uz uvećanje cijene istaknuto u postotku (osim ukoliko nije drugačije navedeno). Doplate za polupansion, puni pansion, all inclusive i dr. usluge moguće je rezervirati samo za cijeli rezervirani period boravka i za sve osobe unutar smještajne jedinice. Posebne ponude, akcije i dodatni popusti nisu uključeni u cijenu i ne mogu se međusobno kombinirati (osim ukoliko nije drugačije navedeno) i vrijede za ograničen broj soba.
First minute popusti ne vrijede za boravke kraće od minimalnih boravaka.
Napomena: rezervacije uplaćene po posebnim ponudama, akcijama ili prema first minute uvjetima nije moguće naknadno mijenjati (ne prihvaća se promjena termina ili imena) ili iste nije moguće otkazati bez storno troškova (ovisno o hotelskim uvjetima).

Zamjenski smještaj

Ukoliko ako agencija nije u mogućnosti pružiti ugovorene usluge smještaja u ugovorenom objektu, ovlaštena je da, uz prethodnu obavijest putniku najkasnije 7 dana prije početka usluge, smjesti goste u drugi objekt iste ili više kategorije. U tom ili navedenom slučaju putnik nema pravo na reklamaciju.

U trenutku izrade ponude smještaja (opcijskih rezervacija) postoji raspoloživost smještaja u navedenom objektu, no smještajni objekt zadržava pravo u svakom trenutku stopirati daljnju prodaju radi popunjenja kapaciteta. Agencija zadržava pravo povlačenja ponude i promjene cijena u bilo kojem trenutku.

Parkiranje

Korištenje parkirališta je prema uvjetima davatelja usluga i zavisno je od raspoloživosti. Kompas.hr ne garantira mogućnost parkiranja i ne vrši rezervacije parkirnih mjesta.

Obročno plaćanje

Potražite posebne uvjete za obročno plaćanje na uvodnim stranicama našeg kataloga, odnosno na svim našim prodajnim mjestima.

Osigurajte se od rizika otkaza putovanja

Preporučujemo uplatu putnog osiguranja jedne od osiguravajućih kuća! Uvjeti za putno osiguranje biti će Vam ponuđeni prilikom rezervacije aranžmana na svim prodajnim mjestima!


Ispričavamo se za eventualne pogreške nastale prilikom unosa podataka na web te za njih ne snosimo odgovornost.