Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hr
Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hr

13. KONGRES HRVATSKOG TLOZNANSTVENOG DRUŠTVA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

13. CONGRESS OF THE CROATIAN SOCIETY OF SOIL SCIENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Vukovar, Hrvatska, 10.-14.9.2018
Vukovar, Croatia, Sep 10-14, 2018

Dragi kolege i prijatelji,

hrvatski tloznanstvenici slijede dugu i bogatu povijest izučavanja i promoviranja održivog korištenja i zaštite tla i zemljišnih resursa. Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da će se 13. Kongres Hrvatskog tloznanstvenog društva s glavnom temom “Potencijal tla i zemljišnih resursa: ključne uloge znanosti i učinkovitih politika” održati od 10. do 14. rujna 2018. u Vukovaru.

Kongres ima za cilj širiti napredne znanstvene spoznaje u području gospodarenja tlom i zemljištem, pokrivajući sva glavna tloznanstvena područja, počevši od postanka i klasifikacije tala do kakvoće tla i njegov potencijala za proizvodnju hrane.

Kongres tako nudi niz mogućnosti za predstavljanje i razmjenu ideja i iskustava u tloznanstvu i gospodarenju zemljištem koje tloznanstvena zajednica može ponuditi obrazovnim institucijama, gospodarstvu i zakonodavcima. Potrudit ćemo se u inter-disciplinarnoj raspravi iznjedriti perspektive i primjene inovativnih i naprednih tehnologija za održivost uloga tla u različitim područjima ljudske djelatnosti: poljoprivredi, šumarstvu, zaštiti okoliša, gospodarenju otpadom, građevinarstvu i drugim. Zasigurno se ne može naći bolje mjesto za raspravu o tlu i njegovim ulogama u prirodi i ljudskoj civilizaciji od baroknog hrvatskog grada Vukovara.  Na tom posebnom mjestu na obali Dunava plodna tla ispunjavaju sve svoje uloge, od čuvanja povijesnih i kulturnih tajni do intenzivne proizvodnje hrane.

Pred nama su četiri dana predavanja, druženja i izleta u prekrasnom krajoliku i zato ćemo vas s  veseljem ugostiti u Vukovaru!


                Prof.dr.sc. Marija Romić

Predsjednica Hrvatskog tloznanstvenog društva


Dear collegues and friends,

Croatian soil science community follows up a long and rich tradition of studying and promoting wise and sustainable use and conservation of soil and land resources. We are pleased to inform you that the 13th Congress of Croatian Society of Soil Science  with the main theme „Utilizing potential of soil and land resources: Key roles of science and effective policy“ will be held on 10-14 Sep 2018, in Vukovar, Croatia.

Congress intensively aims to provide an advanced scientific knowledge in soil and land management, covering all the main areas of soil science, starting from soil genesis and classification coming to soil quality and capacity for food production. Congress will provide a variety of opportunities to present and exchange ideas and expertize in soil science and land management that the soil science community may offer to educational institutions and academia, bussines and policy makers, gathered so far in interdisciplinary research. We'll try  to gain a more well developed perspective in application of inovative and advanced technologies related to soil functions in different fields of human activities: agriculture, forestry, environment, waste management, civil engineering and other.

One can hardly find better place to discuss about soil and its roles in nature and civilization than Vukovar, Croatian Baroque city on the Danube river. In this very piece of world,  fertile  soil fullfils all of its functions,  from hiding hystorical secrets to intensive  food production area. We will have four days full of presentations, social events and excurions  and we are looking forward to host you in Vukovar!

Yours sincerely,

                Prof. Marija Romić, PhD

                President of the Croatian Society of Soil ScienceTeme kongresa: 
1. postanak i razvoj tala, mineralogija tla i klasifikacija tala
2. kemija, biologija i fizika tla
3. očuvanje tla, degradacija zemljišta i dezertifikacija
4. produktivnost tla, ishrana bilja i gnojidba
5. kartiranje i geostatistika
6. gospodarenje zemljištem i vodom

Congress topics:
1. soil genesis, soil mineralogy & soil classification
2. soil chemistry, soil biology & soil physics
3. soil conservation, land degradation & desertification
4. soil productivity, plant nutrition & fertilization
5. soil survay, mapping & geostatistics
6. land & water management

Važni datumi / Key dates 
Rok za prijavu sažetaka / Abstract submission: 15.03.2018.
Popis prihvaćenih sažetaka / Deadline for notification of abstract: 15.4.2018.

Prijava za sudjelovanje / Registration 
Rok za plaćanje kotizacije / Deadline for fee payment : 15.7.2018.
 
Kotizacije / Registration fee 
Registracije počinju od 16.10.2017. putem web stranice / Registration  opens from 16th october 2017 via web site :
Redoviti sudionici / Regular participants : 1.500,00 kn / 200,00 eur
Studenti / Students :750,00 kn / 100,00 eur
Kotizacija za sve sudionike Kongresa uključuje: kongresne materijale, sudjelovanje na svim kongresnim sadržajima, potvrdu o sudjelovanju, koktel dobrodošlice, kavu i osvježenje u pauzama, i svečanu večeru.
Registration fee for all congress participants includes congress materials, participation in all congress sessions,  certificate of attendance, welcome drink, coffee and refreshments during breaks and gala dinner. 
 
 
Stručni program / Scientific program
Naknadno / To be shared later

Mjesto održavanja / Congress venue
Hotel Lav, ul. Josipa Jurja Strossmayera 18, 32000 Vukovar 

Za sve dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate / 
For additional information please contact
Kompas Zagreb d.d., Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb
Alanka Barišić  | T +385 1 4878 756
email: alanka.barisic@kompas.hr | www.kompas.hr