Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hr
Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hrPoslovnice i predstavništva

SJEDIŠTE

Kompas Zagreb d.d. turistička agencija
Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb
tel. 01 4882 500
e-mail: kompas@kompas.hr

ID kod: HR-AB-01-080158822

Matični broj: 3724182 | Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu |
MBS 080158822 | OIB 92104669091
Iznos temeljnog kapitala: 2.979.200,00 kuna, uplaćen u cijelosti
, podijeljen na 14896 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 200,00 kuna.

Predsjednica Nadzornog odbora: Zdenka Bolanča
Predsjednik Uprave: Roman Reicher
Članovi Uprave: Matko Bolanča, Suzana Košćak, Emina Marušić

Kunski idevizni račun: HR1124840081100514524
kod banke Raiffeisenbank Austria d.d.,
Petrinjska 59, Zagreb, Hrvatska, SWIFT RZBHHR2X


KOMPASOV CALL CENTAR

Besplatni telefon 0800 4320
Telefon: 01 4878 777
e-mail: rezervacije@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 8.00 do 20.00, subotom 9.00-13.00
                 

    

POSLOVNICE 

Poslovnica Zagreb                
Gajeva 6
, 10000 Zagreb             
tel. 01 4811 536
fax. 01 4811 938
gajeva@kompas.hr

Radno vrijeme: pon - pet: 8.00 - 20.00, subotom: 9.00 - 13.30
(Radno vrijeme avio šaltera: pon - pet 8.00 - 17.00, subotom: 9.00 - 13.30)
 

Poslovnica Rijeka
Andrije Medulića 8, 51000 Rijeka
tel. 051 210 760
fax. 051 315 389
kompas-rijeka@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 9.00 - 18.00, subotom: 9.00 - 13.00 

Poslovnica Osijek
Šetalište kard. F. Šepera 8f
, 31000 Osijek
tel. 031 212 077
fax. 031 212 078
kompas-osijek@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 9.00 - 16.00, subotom: 8.00 - 13.00


Poslovnica Čakovec
Strossmayerova 4, 40000 Čakovec

tel. 040 313 333
fax. 040 313 444
kompas-cakovec@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 9.00 - 16.00, subotom: 8.00 - 13.00

Poslovnica Split
Obala Lazareta 3, 21000 Split
tel. 021 323 300
fax. 021 323 303
kompas-split@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 8.00 - 20.00, subotom: 9.00 - 13.00

Radno vrijeme 10.1.-12.1.2018.: 8.00 - 17.00

SUBAGENTI

    tel. 01 4878 771     fax. 01 4811 414
    subagent@kompas.hr

PREDSTAVNIŠTVATAP Portugal Representative

Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb
tel. 01 4878 774
fax. 01 4878 769
www.kompas.hr/tap
tap@kompas.hr

EVA AIR

Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb
tel. 01 4878 776
fax. 01 4878 769
evaair@kompas.hr


Ukraine International Airlines
Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb
tel. 01 4878 776
fax. 01 4878 765

uia@kompas.hr

PREDSTAVNIŠTVOBCD TRAVEL
Andrije Hebranga 34, 10000 Zagreb tel.  01 4878 764
fax. 01 4878 759
www.bcdtravel.hr
morana.bolfek@bcdtravel.hr