Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hr
Besplatni telefon 0800 4320
rezervacije@kompas.hr

Poslovnice i predstavništva

SJEDIŠTE

Kompas Zagreb d.d. turistička agencija
Ede Murtića 4, 10000 Zagreb
tel. 01 4882 500
fax. 01 4811 414
e-mail: kompas@kompas.hr

ID kod: HR-AB-01-080158822

Matični broj: 3724182 | Upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu |
MBS 080158822 | OIB 92104669091
Iznos temeljnog kapitala: 2.979.200,00 kuna, uplaćen u cijelosti
, podijeljen na 14896 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 200,00 kuna.

Direktor društva: Ivan Pukšar | Predsjednica nadzornog odbora: Goranka Šorak

Kunski račun: IBAN HR11 24840081100514524
Devizni račun: IBAN HR8524840081500160273
kod banke Raiffeisenbank Austria d.d.,
Petrinjska 59, Zagreb, Hrvatska, SWIFT RZBHHR2X

ONLINE PRODAJA I KOMPASOV CALL CENTAR

Besplatni telefon 0800 4320
Telefon: 01 4882 500
e-mail: rezervacije@kompas.hr
Radno vrijeme: sve dane u tjednu od 8 do 24 sata
                        

POSLOVNICE              


Poslovnica Zagreb                
Gajeva 6
, 10000 Zagreb             
tel. 01 4811 536
fax. 01 4811 938
gajeva@kompas.hr

Radno vrijeme: pon - pet: 8.00 - 20.00, subotom: 9.00 - 13.30
(Radno vrijeme avio šaltera: pon - pet 8.00 - 17.00, subotom: 9.00 - 13.30)
 

Poslovnica Zagreb
Ede Murtića 4
, 10000 Zagreb     
tel. 01 4878 777
fax. 01 5498 537
em@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 9.00 - 17.00, subotom: 9.00 - 13.30

Poslovnica Karlovac                 
Zrinski Trg 4, 47000 Karlovac
tel. 047 492 240, 492 241, 492 242
fax. 047 492 249
kompas-karlovac@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 8.00 - 17.00, subotom: 9.00 - 13.00
Radno vrijeme do 30.4.: pon - pet: 8.00 - 16.00, subotom: 9.00 - 13.00

Poslovnica Rijeka
Andrije Medulića 8, 51000 Rijeka
tel. 051 210 760
fax. 051 315 389
kompas-rijeka@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 9.00 - 18.00, subotom: 9.00 - 13.00

Poslovnica Osijek
Šetalište kard. F. Šepera 8f
, 31000 Osijek
tel. 031 212 077
fax. 031 212 078
kompas-osijek@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 9.00 - 17.00, subotom: 9.00 - 13.00


Poslovnica Čakovec
Strossmayerova 4, 40000 Čakovec

tel. 040 313 333
fax. 040 313 444
kompas-cakovec@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 8.00 - 19.00, subotom: 8.00 - 13.00
Radno vrijeme do 21.4.: pon - pet: 8.00 - 16.00

Poslovnica Split
Ul. kralja Zvonimira 4, 21000 Split
tel. 021 323 300

fax. 021 323 303
kompas-split@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 8.00 - 20.00, subotom: 9.00 - 13.00


Poslovnica Šibenik                         
Stube Ivana Lukačića 3
, 22000 Šibenik
tel. 022  247 000
fax. 022  247 009
kompas-sibenik@kompas.hr
Radno vrijeme: pon - pet: 8.00 - 16.00, subotom: 9.00 - 13.00PREDSTAVNIŠTVA
TAP Portugal Representative

Gajeva 6, 10000 Zagreb
tel. 01 4878 774
fax. 01 4878 769
www.kompas.hr/tap
tap@kompas.hr

EVA AIR

Gajeva 6, 10000 Zagreb
tel. 01 4878 776
fax. 01 4878 769
evaair@kompas.hr


Ukraine International Airlines
Gajeva 6, 10000 Zagreb
tel. 01 4878 776
fax. 01 4878 765

uia@kompas.hr

PREDSTAVNIŠTVOBCD TRAVEL
Ede Murtića 4, 10000 Zagreb
tel.  01 4878 764
fax. 01 4878 759
www.bcdtravel.hr
morana.bolfek@bcdtravel.hr


Sve aranžmane Kompasa Zagreb možete rezervirati i u putničkim agencijama -
našim ovlaštenim partnerima!