usluga:   cijena: količina:  
info MSC Divina - Brod MSC Divina | 1/2 kabina unutarnja (Bella) | prošireni puni pansion
31.03.2018 - 07.04.2018
3.795 kn po osobi
info MSC Divina - Brod MSC Divina | 1/2 kabina unutarnja (Fantastica) | prošireni puni pansion
31.03.2018 - 07.04.2018
4.175 kn po osobi
info MSC Divina - Brod MSC Divina | 1/2 kabina vanjska s prozorom (Bella) | prošireni puni pansion
31.03.2018 - 07.04.2018
4.555 kn po osobi
info MSC Divina - Brod MSC Divina | 1/2 kabina vanjska s prozorom (Fantastica) | prošireni puni pansion
31.03.2018 - 07.04.2018
5.315 kn po osobi
info MSC Divina - Brod MSC Divina | 1/2 kabina vanjska s balkonom (Bella) - djelomično zaklonjen pogled | prošireni puni pansion
31.03.2018 - 07.04.2018
5.695 kn po osobi
info MSC Divina - Brod MSC Divina | 1/2 kabina vanjska s balkonom (Fantastica) | prošireni puni pansion
31.03.2018 - 07.04.2018
6.455 kn po osobi